Villkor

Villkor

LÄS VÄNLIGEN SOM dessa villkor är noggranna

Dessa allmänna villkor reglerar uttryckligen förhållandena som uppstår mellan Indicom Europa 2015 sl (Företag som äger varumärket The Indian Face) med säte på Calle Zurbano 41, Bajo izquierda 28010, Madrid och med CIF ESB87341327 och tredje parter (nedan kallad "Användare") som registrerar sig som användare och / eller köper produkter via webbplatsens onlinebutik officiell webbplats för The Indian Face (http://www.theindianface.com", nedan" Store ").

2. ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER

2.1 Användaren är i allmänhet skyldig att använda butiken, förvärva produkterna och att använda var och en av butikens tjänster omsorgsfullt, i enlighet med lagen, moral, allmän ordning och bestämmelserna i dessa Allmänna villkor, och du måste också avstå från att använda dem på något sätt som kan hindra, skada eller försämra den normala användningen och njutningen av butiken av användarna eller som kan skada eller orsaka skador på varorna och rättigheterna hos The Indian Face, dess leverantörer, användare eller i allmänhet av någon tredje part.

3. PRODUKTER OCH PRISER

3.1 The Indian Face förbehåller sig rätten att när som helst besluta om de produkter som erbjuds användare via butiken. I synnerhet kan den när som helst lägga till nya produkter till de som erbjuds eller ingår i butiken, eftersom det förstås att såvida inget annat anges, sådana nya produkter ska regleras av bestämmelserna i dessa allmänna villkor. På samma sätt förbehåller det sig rätten att sluta tillhandahålla eller underlätta åtkomst och användning när som helst och utan föregående meddelande om någon av de olika klasser av produkter som erbjuds i butiken.

3.2 Produkter som ingår i butiken kommer att motsvara det mest pålitliga sättet som webbvisningstekniken möjliggör för de produkter som faktiskt erbjuds. Produktens egenskaper och deras priser visas i butiken. De priser som anges i butiken är i euro och inkluderar inte moms om inte annat anges.

4. FÖRFARANDE OCH METOD FÖR BETALNING AV PRODUKTER

4.1 Inom en maximal period av 24 timmar, The Indian Face skickar ett e-postmeddelande till användaren som bekräftar köpet. Nämnda e-post kommer att tilldela en köpreferenskod och kommer att beskriva produktens egenskaper, dess pris, fraktkostnader och detaljer om de olika alternativen för att betala produkterna till The Indian Face.

4.2 Användaren som köper en produkt via Store måste göra betalningen via de betalningssystem som specifikt beskrivs i Store.

4.3 Indicom Europe 2015 sl kommer att arkivera de elektroniska dokumenten där kontraktet är formaliserat och skicka en kopia till användaren när köpet har gjorts. Kontraktet kommer att vara på spanska.

4.4 Beställningsbekräftelsen skickad av The Indian Face den är inte giltig som faktura, endast som köpbevis. Motsvarande faktura skickas tillsammans med produkten.

5. ÅTGÄRDENS RÄTT

5.1 Användaren har en ångerrätt som han kan kontakta The Indian Face via e-post på följande adress: kontakta @ theindianface.com och avstår från köpet inom en period som inte överstiger sju (7) arbetsdagar, räknat från mottagandet av produkten. Produkten måste skickas tillsammans med det korrekt ifyllda returformuläret och en kopia av leveransmeddelandet eller fakturan, vederbörligen ifylld, på bekostnad av användarköparen de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Nämnda retur kommer att göras i enlighet med instruktionerna The Indian Face Informera användaren som svar på sin anmälan om uttagningsövningen. Användaren måste returnera produkten inom en högsta period av sju (7) dagar från The Indian Face ange formen för återvändande.

5.2 Återtagandet innebär återbetalning av det betalda beloppet. För detta måste klienten ange på returbladet numret och innehavaren av det kreditkort till vilket The Indian Face Du måste göra betalningen. Termen för nämnda betalning kommer att fastställas i lagen.

5.3 Ångerrätten får inte utövas när produkten inte returneras i sin originalförpackning och när produkten inte är i perfekt skick.

6. KUNDSTJÄNST

6.1 För varje incident, anspråk eller utövande av sina rättigheter kan användaren skicka ett e-postmeddelande till kontaktadressen @ theindianface. Com.

7. HEMSLIVS TJÄNST

7.1 Försäljningens territoriella räckvidd via butiken är uteslutande för Europeiska unionens territorium, så leveransservice kommer endast att vara för det territoriet. Produkter som köps via Store kommer att skickas till den leveransadress som användaren anger när betalningen har verifierats, varvid den maximala leveransperioden är trettio (30) dagar som fastställts som standard i lagen.

7.2 Leveransservice av The Indian Face Det utförs i samarbete med olika logistikoperatörer med erkänd prestige. Beställningar kommer inte att serveras i postlådor eller på hotell eller andra icke-permanenta adresser.

7.3 Kostnaden för leveranser ingår inte i priset för produkterna. Vid köp av produkten kommer användaren att informeras om de exakta fraktkostnaderna.

8. INTELLEKTUELLT OCH INDUSTRIAL EGENSKAP

8.1 Användaren erkänner att alla element i butiken och i var och en av produkterna, informationen och materialen som finns i den, märkena, strukturen, urvalet, arrangemanget och presentationen av dess innehåll och datorprogrammen som används i Förhållandet med dem, de skyddas av sina egna immateriella och industriella äganderättigheter The Indian Face eller från tredje parter, och att de allmänna villkoren inte tillskriver den med avseende på nämnda industriella och immateriella rättigheter någon annan rättighet än de som specifikt avses i samma.

8.2 Om inte godkänt av The Indian Face eller i förekommande fall av tredjepartsinnehavare av motsvarande rättigheter, eller såvida detta inte är lagligt tillåtet, kan användaren inte reproducera, omvandla, modifiera, demontera, bakåtingenjör, distribuera, hyra, låna ut, göra tillgängligt eller tillåta allmän tillgång genom någon form av offentlig kommunikation av något av de element som avses i föregående stycke. Användaren måste använda materialen, elementen och informationen som han får tillgång till genom användning av butiken endast för sina egna behov och tvinga sig att inte direkt eller indirekt genomföra en kommersiell exploatering av material, element och information som erhållits genom samma sak.

8.3 Användaren måste avstå från att undvika eller manipulera alla tekniska enheter som etablerats av The Indian Face eller av tredje parter i butiken.

9. DATaskydd

9.1 I enlighet med lag 15/99 LOPD, informerar vi dig om att dina personuppgifter och annan information som tillhandahålls via registreringsformuläret, såväl som från transaktioner som genomförts, kommer att inkluderas och lagras i en handling för behandling, som ägs av The Indian Face, så länge dess avbokning inte begärs. Behandlingen kommer att vara avsett att utveckla och genomföra försäljningen, personlig anpassning av de produkter och tjänster som den förvärvar och förbättring av nämnda uppmärksamhet, samt marknadsföring av egna produkter och tjänster och hos tredje företag relaterade till The Indian Face.

På samma sätt får du information om att dina uppgifter kommer att göras tillgängliga för intresseföretag för angivna ändamål / The Indian Face Den kommer att behandla dessa uppgifter med största konfidentialitet, vara den enda och exklusiva mottagaren av dem och inte göra uppdrag eller meddelanden till tredje part än de som anges i gällande bestämmelser.

Användaren godkänner uttryckligen hänvisningen, även på elektronisk väg, med The Indian Face och från ovannämnda enheter, kommersiell kommunikation och kampanjerbjudanden och tävlingar. □ ja, jag accepterar.

9.2 Användaren kan när som helst utöva rätten till tillgång, rättelse, invändning eller avbokning genom att kontakta The Indian Face, via e-post för att kontakta @ theindianface.com, bifogar en kopia av ditt NIF eller ett ersättningsidentifikationsdokument.

9.3. Svar markerade med * i registreringsformuläret är obligatoriska. Ditt icke-svar förhindrar att köp av de valda produkterna görs.

10. LÖSENORD

10.1 The Indian Face Det underlättar användningen av personliga lösenord för den användare som registrerar sig som sådan på webbplatsen. Dessa lösenord kommer att användas för att komma åt de tjänster som tillhandahålls via webbplatsen. Användaren måste hålla lösenord under sitt eget ansvar i den striktaste och mest absoluta konfidentialiteten och därför anta hur många skador eller konsekvenser av något slag som härrör från intrång eller avslöjande av hemligheten. Av säkerhetsskäl kan lösenordet för telematisk åtkomst till de tjänster som är kopplade till webbplatsen ändras när som helst av användaren. Användaren samtycker till att meddela The Indian Face omedelbart all obehörig användning av ditt lösenord, samt tillgång från obehöriga tredje parter till det.

11. COOKIES

11.1 The Indian Face använder cookies för att förbättra sina tjänster, underlätta navigering, upprätthålla säkerhet, verifiera användarens identitet, underlätta åtkomst till personliga preferenser och spåra deras användning av Store. Cookies är filer installerade på datorns hårddisk eller i webbläsarens minne i mappen som förkonfigureras av användarens datoroperativsystem för att identifiera dig.

11.2 Om användaren inte vill att en cookie ska installeras på sin hårddisk måste han konfigurera sitt webbläsningsprogram för att inte ta emot dem. På samma sätt kan användaren förstöra cookies fritt. I händelse av att användaren beslutar att inaktivera cookies kan kvaliteten och hastigheten på tjänsten minska och till och med förlorar han åtkomsten till några av de tjänster som erbjuds i butiken.

12. GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION

Dessa allmänna villkor regleras av spansk lag. Eventuella kontroverser som uppstår till följd av tolkningen eller avrättningen som kan uppstå i samband med giltighet, tolkning, fullgörande eller upplösning av detta avtal kommer att överlämnas till jurisdiktion och tävling för domstolarna i Madrid, med avstående från någon jurisdiktion som kan motsvara till användaren, förutsatt att tillämplig lagstiftning tillåter det.